Kokoelmat

Lusto tallentaa, hoitaa, säilyttää ja asettaa saataville suomalaisesta metsähistoriasta ja -kulttuurista kertovaa aineistoa. Jatkuvasti karttuvissa kokoelmissa on tällä hetkellä n. 14 500 esinettä, n. 500 000 valokuvaa ja negatiivia sekä lisäksi 1 500 erilaista elokuvaa ja filmiä. Kirjastossa on n. 15 000 julkaisua. Luston kokoelmiin voi tutustua Kantapuu– ja Finna-palveluissa sekä paikan päällä näyttelyissä tai sopimuksesta kokoelmatiloissa. Luston palveluihin kuuluvat myös kuva- ja tietopalvelut. Ota yhteyttä kokoelmat@lusto.fi!

thumb thumb thumb thumb

Luston kokoelmapolitiikka

Luston kokoelmapolitiikka on kuvaus museon kokoelmahallinnasta, sen tavoitteista, linjauksista ja periaatteista sekä näiden toteuttamiseen käytetyistä toimintatavoista ja menetelmistä. Luston kokoelmapolitiikka linjaa ja perustelee museon kokoelmahallintaa pitkällä tähtäimellä sekä kirjaa ja kokoaa yhteen kokoelmahallinnan käytännöt museotyötä varten.

Mikäli olet kiinnostunut lahjoittamaan metsäkulttuuriperintöä Lustolle, tee tarjous kuva kera: kokoelmat@lusto.fi

Kokoelmahallintajärjestelmä Kantapuun tietosuojaseloste (pdf)

Luston kokoelmapolitiikka PDF 9Mt

Hei, Me museoidaan!

Luston kokoelmat ja kokoelmatoiminta esittäytyvät.

Merkitysanalyysimenetelmä

Merkitysanalyysimenetelmä on erityisesti museoiden tarpeisiin ja käyttöön tarkoitettu museo-objektien ja -kokoelmien merkitysten ja museoarvon määrittelymenetelmä. Yhteisöllisyyttä, tutkimuksellisuutta ja tulkinnallisuutta korostavaa menetelmää voi kuitenkin soveltaa erilaisten kulttuurin ilmausten tarkasteluun myös museoiden ulkopuolella.

Merkitysanalyysimenetelmä on Suomen Metsämuseo Luston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman yhteistyötä. Se pohjautuu vastaaviin kansainvälisiin analyysimenetelmiin, mutta on tehty suomalaisten museoiden tarpeita ja resursseja ajatellen. Merkitysanalyysimenetelmä on rahoitettu Museoviraston innovatiivisena hankkeena 2014.

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena: Merkitysanalyysimenetelmä. Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015.

Yritys – tallenna toimintasi

Verkkojulkaisu Yritys – tallenna toimintasi! rohkaisee suomalaisia yrityksiä oman toimintansa dokumentoimiseen sekä nykyhetken tasolla että menneisyyteen suuntautuen.
Tietopaketti kertoo siitä, millaisia mahdollisuuksia yrityksillä on oman toimintansa tallentamiseen ja mitä oman toiminnan tallennus konkreettisesti on. Esiin nousevat myös tallentamisen hyödyt, kuten työntekijöiden sitouttaminen, tallennetun aineiston retrovaatiopotentiaali ja brändiarvon vahvistaminen.

Julkaisun on tuottanut Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC, joka on Suomen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takon tuotantoa ja palveluja tallentavien museoiden yhteishanke. Verkostohanke on saanut tukea Museoviraston innovatiivisesta hankerahoituksesta.

Huttunen, Kristiina. Yritys – tallenna toimintasi! Suomen museoliiton julkaisuja 74. Suomen museoliitto 2017.

Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt

Verkkojulkaisuun Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt on koottu museoiden kokemuksia ja tarinoita yritysten ja yritysten kaltaisten organisaatioiden pelastusdokumentoinneista. Pelastusdokumentoinnit ovat tilanteita, joissa museo dokumentoi, useimmiten niukassa ajassa, jonkin tallennusalansa keskeisen yritystoimijan juuri ennen yrityksen toimintaan kohdistuvaa peruuttamatonta muutosta. Museoiden kokemuksista suodattuneet hyvät käytännöt ja toimintamallit on kerätty julkaisun loppupuolelle pelastusdokumentoinnin muistilistaksi.

Julkaisun on tuottanut Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC, joka on Suomen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takon tuotantoa ja palveluja tallentavien museoiden yhteishanke. Verkostohanke on saanut tukea Museoviraston innovatiivisesta hankerahoituksesta.

Huttunen, Kristiina. Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 73. Suomen museoliitto 2017.