Luston julkaisuja

Luston julkaisuja on Suomen Metsämuseo Luston verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan metsäkulttuuriin, metsähistoriaan ja metsämuseoon liittyviä katsauksia, raportteja ja pieniä tutkimuksia. Sarjaa julkaistaan sähköisesti pdf-muodossa julkaisualustana Issuu.com.

Sarjaan otettavat julkaisut liittyvät pääosin hankkeisiin, jotka on toteutettu Lustossa tai joissa Lusto on ollut osallisena. Niissä esitellään esimerkiksi hankkeissa kehiteltyjä toimintamalleja, hankkeisiin liittyviä tutkimustuloksia ja muita vastaavia hankkeiden tuotoksia. Luston julkaisuja -sarjassa voidaan julkaista myös opinnäytteitä, joiden aihe ja/tai aineisto liittyvät olennaisesti Luston kokoelmiin.

Julkaisusarjalla ei ole tiettyä julkaisuaikataulua eikä tarkkaa rajausta sivumäärissä. Luston julkaisuja -sarjan ISSN-tunnus on 2489-4168. Sarjaan otettavista julkaisuista vastaa Luston metsäkulttuuripalveluiden vastuualue, josta sarjan toimittajana on amanuenssi Marko Rikala.

Luston malli – museo, sidosryhmät ja yhteiskunta

Metsäsuhdemenetelmä

Metsäsuhdemenetelmä pdf-tiedostona

Metsäsuhdemenetelmä, tehtävät ja työpaja-aineisto Powerpoint-tiedostona

Metsäsuhteiden kenttä