Lasten ja nuorten metsäsuhde talteen

Lusto tallensi lasten ja nuorten metsäsuhdetta kaksivuotisessa Ihan pihalla! -hankkeessa

Kahdeksan suomalaismuseon yhteisessä Ihan pihalla! Lasten ja nuorten luontosuhteen tallennushankkeessa (2014–2015) Suomen Metsämuseo Lusto tutki ja tallensi lasten ja nuorten metsäsuhdetta, josta museon kokoelmissa ei ollut aineistoja.

Lasten ja nuorten luontosuhde on ajankohtainen aihe, sillä yhteiskunnassa puhutaan paljon luonnosta vieraantumisesta ja sen vaikutuksista. Samaan aikaan luonnon myönteisistä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tutkimustietoa. Lapsuuden metsäsuhteella luodaan pohjaa koko elämän kestävälle, terveyttä ja hyvinvointia edistävälle metsäsuhteelle.

Talteen saatu aineisto avaa kiinnostavia näkymiä aikamme lasten ja nuorten metsäsuhteeseen. Luston kokoelmiin tallennettiin mm. Luonto-Liiton valtakunnallinen 5.- ja 8.-luokkalaisille suuntaama Salaperäinen metsä -kirjoituskilpailu vuodelta 2011. Lusto keräsi myös savonlinnalaisilta lukiolaisilta metsäaiheisia ainekirjoituksia. Lisäksi Lusto dokumentoi päiväkotien metsään liittyvää toimintaa video- ja valokuvaamalla sekä havainnoimalla metsäretkiä ja haastattelemalla sekä lapsia että lastentarhanopettajia. Kokoelmiin tallennettiin niin ikään päiväkotilasten metsään liittyviä piirroksia, maalauksia ja lasten keksimiä metsäsatuja.

Luston tutkimissa päiväkodeissa metsä oli osa arkipäivää ja sijaitsi päiväkotien välittömässä läheisyydessä. Päiväkodeissa on havaittu, että nykylapset liikkuvat vähemmän eikä taito liikkua metsässä ole enää itsestäänselvyys. Metsäretket ovatkin tärkeitä jo pelkästään liikunnan kannalta. Epätasainen metsämaasto kehittää lasten motorisia taitoja ja kasvattaa heidän kuntoaan. Kaatuneet puunrungot, maaston muodot, puiden juuret, kivet ynnä muut metsän ominaisuudet muodostavat lapsille luonnon omia ”jumpparatoja”.

Lastentarhanopettajat näkevät työssään jatkuvasti metsän monipuolisia hyvinvointivaikutuksia. Päiväkodin lähelle jätetty pienikin lähimetsä mahdollistaa paljon. Metsäretket ja majanrakennusprojektit metsässä ovat sekä lasten että työntekijöiden yhteishenkeä kasvattava asia, ”meijän ryhmän juttu”. Lapset ovat retkistä innoissaan ja lähtevät luontoon mielellään. Lapsista tulee metsäympäristössä esiin uusia puolia: ujo ja hiljainen voi vapautua puhumaan sekä osallistumaan, vilkkaat puolestaan rauhoittuvat ja toisaalta riehakas toiminta ja metelöinti eivät aiheuta metsässä häiriötä toisin kuin esimerkiksi sisätiloissa. Metsässä lasten mielikuvitus lähtee lentoon. Metsä ei leikkipaikkana tyhjene, sillä sitä ei voi leikkiä loppuun. Metsäretkien jälkeen sekä ruoka että päivälepo maittavat lapsille tavallista paremmin ja loppupäivä on rauhallisempi.

Ammatillisten museoiden TAKO-verkoston pooli 1:n kaksivuotisessa nykydokumentointihankkeessa Espoon kaupunginmuseo, Fiskarsin museo, Kainuun museo, Lusto – Suomen Metsämuseo, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Pielisen museo, Suomen Metsästysmuseo ja Vihdin museo kartoittivat, tutkivat ja tallensivat suomalaisten lasten ja nuorten luontosuhdetta. Hanke sai Museoviraston avustuksen innovatiivisille hankkeille.

Tiedote- ja kuvamateriaali:
http://www.lusto.fi/yhteystiedot/medialle/  -> Lehdistökuvia -> Ihan pihalla! -hanke

Lisätietoja yhteishankkeesta, muiden museoiden osahankkeista ja Tako-verkostosta:
Suomalaiset museot tutkivat lasten ja nuorten luontosuhdettta yhteisessä tallennushankkeessa

Lisätietoja hankkeesta:
Amanuenssi, TAKO pooli 1:n puheenjohtaja Reetta Karhunkorva, Lusto – Suomen Metsämuseo p. 050 328 9644 tai reetta.karhunkorvalusto.fi

 

Päiväkotilasten metsäaiheinen kollaasi. Lusto / Nojanmaan päiväkodin kokoelma.
 Mörri ystävystyy