Kaija Kiuru: Luontonäkymiä

TIEDOTE
28.4.2016 Punkaharju

KAIJA KIURU: LUONTONÄKYMIÄ – NATURE VIEWS
Näyttely Suomen Metsämuseo Lustossa 29.4.–
20.11.2016

Kuvataiteilija Kaija Kiurun (s. 1959) juuret ovat sodankyläläisessä poromiesperheessä. Muualla vietettyjen vuosien jälkeen hän palasi vuonna 2011 syntymäkuntaansa pohjoiseen ja asuu nykyisin Sodankylän Askan kylässä. Kiuru on valmistunut kuvanveistäjäksi Lahden taideinstituutista vuonna 1991. Taiteellisen työn ohella hän on opiskellut taidehistoriaa sekä ympäristönsuojelua ja ympäristökasvatusta. Luontonäkymiä -näyttelyssä on esillä Kiurun teoksia vuosilta 2007–2016.

Kiurun teokset ovat toisaalta mielenmaisemia, toisaalta oman elämänkatsomuksen ja taustojen välittämiä tulkintoja, mutta niihin liittyy usein myös kannanottoja teoksen käsittelemiin teemoihin. Ympäristöopinnot kertovat Kiurun kiinnostuksen kohteesta ja teokset käsittelevätkin usein ympäristöön liittyviä kysymyksiä, kuten ihmisen valtaa suhteessa luontoon.

Kaija Kiurulle luonto on arkinen ja tärkeä osa elämää, ja hänen teoksissaan ihmisen luontosuhde on moniulotteisesti läsnä. Veistosten ja installaatioiden materiaalit tulevat usein luonnosta. Erityisesti metsä ja puut ovat olleet Kiurun teosten materiaalien ja ideoiden lähteenä pitkään. Hän on käyttänyt puiden runkoja, oksia, juuria, kaarnaa, tuohta, pahkoja, kääpiä, neulasia ja luppoa. Teokset kertovat puista ja metsistä, ihmisen suhteesta puuhun, mutta puu voidaan nähdä myös koko luonnon symbolina, kuten männynjuuri-installaatiossa Pinnan alla (2011) ja koivunrunkoinstallaatiossa Suojaton (2012).

Kiurun teokset vaihtelevat pienistä ja herkistä, hetkellisistä kokonaisuuksista laajoihin pysyviin maisemointitöihin. Hänen taiteelliseen tuotantoonsa kuuluu installaatioita, ympäristötaidetta, valokuvia ja veistoksia.

Suhde tilaan, paikkaan tai ympäristöön on Kiurun taiteessa olennaista. Erityisesti ympäristötaideteokset syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja teoksen kokijan kanssa, mutta myös sisätiloissa Kiuru luo teostensa kokijoille moniaistisia tiloja. Teokset saavat lopullisen muotonsa vasta niille valituissa paikoissa.

Tiedote- ja kuvamateriaali:

http://www.lusto.fi/yhteystiedot/medialle/ -> Lehdistökuvia -> Kaija Kiuru

Lisätietoja:

Kaija Kiuru
p. 040 705 9265
kkiurugmail.com
www.kaijakiuru.net

Amanuenssi Reetta Karhunkorva
p. 050 328 9644
reetta.karhunkorvalusto.fi