Luontotoimijat mukaan aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toteuttamiseen

Tiedote
18.4.2016

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta, joka Suomessa toteutetaan verkostotoimintana ja jossa korostetaan yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuutta. Keskeisessä roolissa tässä työssä ovat monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit. Nyt on perustettu luontorinki, joka vie sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin omalla toimialallaan.

Luontoringissä on mukana 17 organisaatiota:  LUSTO Suomen Metsämuseo, Metsähallitus, Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen Metsästysmuseo, Luonto-Liitto ry, Suomen Kennelliitto, Suomen Metsästäjäliitto, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Pystykorvajärjestö ry, Keski-Suomen ELY-keskus, Tapio oy, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, Suomen maatalousmuseo Sarka, Maatiainen ry, Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry, Suomen Partiolaiset ry sekä Museovirasto. Myös muut luontoalan toimijat ovat tervetulleita ringin toimintaan.

Luontorinki toimii omalla sektorillaan koordinoivana elimenä ja solmukohtana, joissa alan perinteen harjoittamisesta, siirtämisestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallentamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata. Rinki voi mm. herätellä aiheesta keskustelua, järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä luoda uusia kumppanuuksia ja hankkeita.

Luontoon liittyvät elävät, aineettomat perinteet voivat olla esimerkiksi tietoja, taitoja, tottumuksia ja uskomuksia, jotka kumpuavat suhteesta ympäröivään luontoon. Maantieteellinen sijainti, ilmasto ja suhteemme niihin muokkaavat ja luovat kulttuurissamme eläviä perinteitä monella tavalla. Näitä voivat olla esimerkiksi perinteinen tieto ympäristöstä, paikallisesta kasvistosta ja eläimistöstä sekä kaikki se toiminta, jota luonnossa teemme.

Elävää kulttuuriperintöä kootaan helmikuussa 2016 avattuun Elävän perinnön wikiluetteloon. Ensimmäisinä luontoon liittyvinä esimerkkeinä wikiluettelossa ovat jokamiehenoikeudet ja suomalainen metsäsuhde.  Yhteisöjen ja ryhmien toivotaan jatkossa täydentävän wikiluetteloa.

Elävän perinnön rinkejä tullaan perustamaan lisää myös muille aineettoman kulttuuriperinnön aloille.

Lisätietoja: 

Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio
leena.marsiomuseovirasto.fi
p. 02 9533 6017

Intendentti Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo
leena.paaskoskilusto.fi
p. 050 366 9552

Aineeton kulttuuriperintö. [Museoviraston verkkosivut] www.aineetonkulttuuriperinto.fi

Elävän perinnön wikiluettelo https://wiki.aineetonkulttuuriperintö.fi

ELÄVÄ PERINTÖ! Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.
Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta. Museovirasto. http://www.nba.fi/fi/File/2586/toimeenpanosuunnitelma.pdf

lapset marjassa
Kuva: Markku Eskola / Markku Eskolan kokoelma / Lusto – Suomen Metsämuseo.