Luston johtamalle Myrskyn merkit -hankkeelle rahoitus Suomen Kulttuurirahastolta

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt ensimmäiset Taide²-apurahat. Apurahoja myönnettiin yhteensä 660 000 euroa neljälle hankkeelle, joiden toteuttajat ovat Lusto – Suomen Metsämuseo, Vantaan taidemuseo Artsi, Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX sekä Viitasaaren kesäakatemia.

Apuraha suunnattiin taiteen alan rekisteröidyille yhteisöille, säätiöille ja julkisille taidelaitoksille, joita kannustettiin yhteistyöhön keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Hakemuksia jätettiin hakuaikana 263.

Taide²-apuraha on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus. Lue tiedote Suomen Kulttuurirahaston sivulta.

Myrskyn merkit törmäyttää taidetta, tiedettä ja kulttuuria

Luston johtama kaksivuotinen Myrskyn merkit -hanke on taiteilijoiden, kulttuurintutkijoiden ja luonnontieteilijöiden innovatiivinen avaus toisenlaiseen tekemiseen. Hankkeessa tuotetaan uudelleen hyödynnettävä myrskykonsepti: prosessikuvaus taiteen, tieteen ja kulttuurin törmäytyksestä ja siinä saaduista oppimiskokemuksista. Konsepti yhdistää eri alojen sisältöjä ja tekemisen tapaa, haastaa totuttuja prosesseja ja on jatkossa sovellettavissa muihin teemoihin ja muille toimijoille.

Myrskykonseptin avulla hankkeessa toteutetaan uusia yleisöjä etsivä näyttelyllinen ja toiminnallinen Myrskyasema: eri taiteenlajien, luonnontieteen ja kulttuurintutkimuksen tulkinta myrskystä ja sen kokemisesta. Se on kulttuurihistoriallisten museoiden esittämistavan mukaisesti juonellinen, mutta taiteen tapaan teosmainen kokonaisuus, johon voi tutustua esimerkiksi museo-, luonto- ja tiedekeskustiloissa ja joka voi jatkaa elämäänsä kiertämällä muuallakin. Myrskyaseman teokset valottavat muun muassa myrskyjen historiaa ja tulkintaa kansanperinteestä tähän päivään, myrskyjen syntymistä sekä ihmisten myrskykokemuksia ja -muistoja. Hankkeeseen liittyy myös verkossa ja luonnossa nähtäviä osia.

Hankkeen työryhmällä on monipuolista asiantuntemusta kuvataiteen, teatteritaiteen, meteorologian, kansatieteen, folkloristiikan, Suomen historian, museologian, valokuvauksen, viestinnän, teknologian ja käsikirjoittamisen alalta.

Myrskyn merkit -hankkeen työryhmään kuuluvat Luston vt. näyttelypäällikkö FM Reetta Karhunkorva ja intendentti FT Leena Paaskoski, Ilmatieteen laitoksen tiedetoimittaja FM Tiina Ervasti ja myrsky- ja ukkostutkija FM Terhi Laurila, kuvanveistäjä Petri Eskelinen, kuvataiteilija Antti Laitinen, kuvataiteilija Juhana Moisander, kuvataiteilija Taneli Rautiainen, teatteri-ilmaisun ohjaaja, koomikko ja kirjoittaja Juuso Kekkonen sekä Ursan myrskybongausjaostosta valokuvaaja ja teknologiakonsultti Janne Kommonen.

Hankkeessa hyödynnetään Luston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran myrskykokemusten keruussa tallennettua aineistoa. Tallentamiseen voi osallistua 30.9.2016 asti osoitteessa www.finlit.fi/myrsky.

Lisätietoja Myrskyn merkit -hankkeesta:
Vt. näyttelypäällikkö FM Reetta Karhunkorva
p. 050 328 9644
reetta.karhunkorvalusto.fi

Intendentti FT Leena Paaskoski
p. 050 366 9553
leena.paaskoskilusto.fi

Kuvamateriaali: http://www.lusto.fi/yhteystiedot/medialle/ -> Myrskyn merkit

 

Myrskyryhmä ukkoskyykyssä Lustossa toukokuussa 2016. Kuva: Timo Kilpeläinen.
Myrskyryhmä ukkoskyykyssä Lustossa toukokuussa 2016.