Metsä tekee hyvää! Vuosilusto 11 on julkaistu

Metsien hyvinvointivaikutukset ovat viime vuosina olleet paljon julkisuudessa ja niihin liittyvistä teemoista on valmistunut runsaasti tutkimuksia ja selvityksiä.

Nyt julkaistun yhdennentoista Vuosiluston, Metsä tekee hyvää!, artikkelit osoittavat, että metsällä on koettu olevan monitahoinen merkityksensä suomalaisten menneisyyden ja nykyisyyden taloudellisen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tuottajana.

Vuosilusto on vertaisarvioitu metsähistorian ja metsäkulttuurin vuosikirja, joka ilmestyy teemanumeroina joka toinen vuosi. Vuosiluston on perustanut Lusto – Suomen Metsämuseo vuonna 1996, ja sitä on julkaistu vuodesta 2000 alkaen yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa. Julkaisufoorumin tieteellisen julkaisukanavan (taso 1) statuksen Vuosilusto sai vuonna 2010.

Vuosilusto ilmestyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös verkkojulkaisuna. Vuosiluston löydät osoitteesta 
https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto11
.

Painettuja kirjoja voi tilata/ostaa Luston Puodista p.015 345 100 tai lustolusto.fi

Lisätietoja:
Päätoimittaja Leena Paaskoski
p. 050 366 9552
leena.paaskoskilusto.fi
vuosilustokansi

Kustantajat: Lusto – Suomen Metsämuseo ja Metsähistorian Seura, Punkaharju

ISBN 978-951-97272-7-1 (nid.)
ISBN 978-951-97272-8-8 (PDF)

ISSN 1796-4318 (painettu)
ISSN 2343-3531 (verkkojulkaisu)

Päätoimittajat: Leena Paaskoski & Heikki Roiko-Jokela
Toimittaja: Anne Kaljunen
Toimituskunta: Reetta Karhunkorva, Antti Koskimäki, Leena Paaskoski, Heikki Roiko-Jokela, Anneli Viherä-Aarnio & Anne Kaljunen

Kansikuva: Metsän pyörre. Timo Kilpeläinen / Lusto
Takakannen kuva: Linnansaaren kansallispuistossa. Timo Kilpeläinen / Lusto

Taitto: Essi Saloranta / Kronolia, Oulu
Paino: Hermes Oy, Tampere