Metsäntutkimuksen historialliset valokuvat Lustoon

Tiedote
25.1.2017 Punkaharju

Luonnonvarakeskus on luovuttanut Suomen Metsämuseo Lustolle Metsäntutkimuslaitoksen valokuvakokoelman. Metsäntutkimuslaitoksen lähes 100-vuotisen toiminnan aikana muodostunut 45 000 kuvan kokoelma sisältää negatiiveja, dioja, valokuvia ja valokuva-albumeita. Kuvat tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman sekä metsätalouden että suomalaisen yhteiskunnan historialliseen kehitykseen. Vanhimmat kuvista on otettu jo ennen Metsäntutkimuslaitoksen perustamista vuonna 1917.

Kokoelmassa on valokuvia erilaisista metsistä, puulajeista ja kasveista aina etelän lehdoista pohjoisen karuihin tunturimetsiin. Kuviin on tallentunut runsaasti myös kulttuurihistoriaa: tutkijoiden työtä ja tutkimusvälineitä, paikallisia asukkaita ja elinympäristöjä. Ainutlaatuinen kokoelma kuvaa tutkimuskohteiden ja -tulosten lisäksi metsäntutkijoiden arkea ja vapaa-aikaa.

Valokuvilla on ollut keskeinen rooli metsäntutkimuksessa, tutkimuksen dokumentoinnissa, tiedottamisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tieteellisten julkaisujen lisäksi kuvia on käytetty paljon metsäalan lehdissä ja oppikirjoissa, esitelmissä ja erilaisissa tapahtumissa. Metsäntutkimuslaitoksen valokuvakokoelman kuvat on dokumentoitu hyvin, ja niiden kuvailutiedot on tallennettu tietokantaan 1990-luvun alussa.

Luonnonvarakeskus haluaa valokuvakokoelman luovutuksella turvata arvokkaan aineiston säilymisen. Kokoelma on osa yhteistä kulttuuriperintöä ja se saadaan jatkossa entistä laajempaan käyttöön Luston ylläpitämän Kantapuu-museotietokannan kautta.

Kuva- ja tiedotemateriaali:

www.lusto.fi
http://www.lusto.fi/yhteystiedot/medialle/ -> Lehdistökuvia -> Metsäntutkimuksen kuvat Lustoon

Lisätietoja:

Kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo
p. 050 366 9552
leena.paaskoskilusto.fi

Valokuvaaja Erkki Oksanen, Luonnonvarakeskus
p. 02 9532 2042
erkki.oksanenluke.fi

 

Amerikkalaisten metsänhoitajien retkeily Punkaharjulla 1926. Toinen vasemmalta A.K. Cajander, reunimmaisena oikealla tutkimusaluevastaava Emil Siira. Kuva: Olli Heikinheimo.