Metsiin kadonneet löytyvät nyt Kantapuusta

Tiedote 9.10.2015

Metsiin kadonneet löytyvät nyt Kantapuusta – Lusto avasi digitaalista metsäkulttuuriperintöä

Suomen Metsämuseo Luston kuvakokoelma on karttunut 40 000 valokuvalla. Metsähallituksen Lustolle luovuttama kuva-aineisto valtion mailla sijaitsevista kulttuuriperintökohteista on avattu Kantapuu.fi-palvelussa yleisön saataville ja vapaaseen käyttöön.

Kuvat on kerätty Metsähallituksen vuosina 2010–2015 toteuttamassa laajassa Valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointihankkeessa. Aineisto käsittää kuvia metsien- ja maankäyttöön liittyvistä monimuotoisista kohteista aina kivikaudelta 1960-luvulle saakka.

Osa kuvatuista kohteista on ollut luonnossa jo lähes katoamaisillaan: tällaisia kohteita ovat mm. uittoruuhet, metsätyökämpät, niittyladot ja -padot, karsikot, poroerotuksiin liittyvät rakennelmat ja viime sotien aikaiset sotahistorialliset kohteet.

Valtakunnallisena metsäkulttuurin erikoismuseona Lusto edistää metsäkulttuurin tutkimusta, tallennusta ja saavutettavuutta. Valokuva-, esine- ja asiakirjakokoelmiin pääsee parhaiten tutustumaan julkisessa Kantapuu.fi-palvelussa tai valtakunnallisessa Finna.fi-palvelussa. Museot pyrkivät aktiivisesti lisäämään kokoelmiensa käyttömahdollisuuksia. Niiden vapaata käyttöä rajoittavat kuitenkin merkittävästi tekijänoikeus- ja henkilösuojakysymykset sekä museoiden niukkenevat taloudelliset resurssit.

Metsähallituksen Lustolle luovuttamat inventointikuvat muodostavat Luston ensimmäisen laajan vapaaseen käyttöön saadun valokuvakokoelman. Verkossa olevia kuvia saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ei-kaupallisissa tarkoituksissa, kunhan tekijän ja oikeudenomistajan nimi mainitaan asianmukaisesti kuvan yhteydessä, eikä kuvia muunnella.

Aineiston toivotaan kiinnostavan laajasti mm. paikallishistorian tutkijoita ja harrastajia ja innostavan myös tiedon kartuttamiseen. Kuvista voi antaa palautetta ja kohteista lisätietoa Lustolle, ja Kantapuussa Lustolta voi myös halutessaan tilata painokelpoisia kopioita kuvista. Kuvia voi hakea Kantapuusta kuvahaun kautta kirjoittamalla kokotekstihakukenttään ”kulttuuriperintö” ja valitsemalla museoksi Lusto – Suomen Metsämuseo.

www.kantapuu.fi, www.finna.fi, www.lusto.fi
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointiblogi: http://kulttuuriperintoinventointi.blogspot.fi/

Lisätietoja:

Intendentti Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo
050 366 9552 tai leena.paaskoskilusto.fi

Erikoissuunnittelija Jouni Taivainen, projektipäällikkö, Metsähallitus
020 564 5226 tai jouni.taivainenmetsa.fi

Kuva- ja tiedotemateriaali: www.lusto.fi/yhteystiedot/medialle

Syötesuon saaliskarsikko Pudasjärvellä. Vanha kuusi ja 20-25 cm leveä pilkka, johon on kaiverrettu teksti ”Tässä tapettu karhu v 1914”. Kuva: Lusto/Metsähallituksen metsätalouden kulttuuriperintöinventointikokoelma.
Syötesuon saaliskarsikko Pudasjärvellä