Hankkeet

Lusto tekee laaja-alaista yhteistyötä monien metsä-, kulttuuri-, opetus- ja matkailualan toimijoiden kanssa. Tutustu ajankohtaisiin hankkeisiimme ja katso missä olemme olleet mukana aiemmin!

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Myrskyn merkit

Luston johtama kaksivuotinen Myrskyn merkit -hanke on taiteilijoiden, kulttuurintutkijoiden ja luonnontieteilijöiden innovatiivinen avaus toisenlaiseen tekemiseen. Hankkeessa tuotetaan uudelleen hyödynnettävä myrskykonsepti: prosessikuvaus taiteen, tieteen ja kulttuurin törmäytyksestä ja siinä saaduista oppimiskokemuksista. Konsepti yhdistää eri alojen sisältöjä ja tekemisen tapaa, haastaa totuttuja prosesseja ja on jatkossa sovellettavissa muihin teemoihin ja muille toimijoille. Myrskykonseptin avulla hankkeessa toteutetaan uusia yleisöjä etsivä näyttelyllinen ja toiminnallinen Myrskyasema: eri taiteenlajien, luonnontieteen ja kulttuurintutkimuksen tulkinta myrskystä ja sen kokemisesta. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto Taide².

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Juurta jaksain – Luston uudet museopalvelut metsäalan työhyvinvoinnin edistäjinä 2014–2016

Lustossa käynnistettiin keväällä 2014 Juurta jaksain – Luston uudet museopalvelut metsäalan työhyvinvoinnin edistäjinä -hanke. Hankkeessa hahmotetaan metsien, kulttuurin ja hyvinvoinnin kenttää suunnittelemalla, kehittämällä ja toteuttamalla metsäalan työhyvinvointia edistäviä museopalveluita yhdessä sidosryhmien ja muiden intressitahojen kanssa. Hanke on osa metsäalan yhteistä Metsähyvinvointi -ohjelmaa. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

PiPa – Luston pienpainatekokoelman luettelointi- ja digitointihanke 2014–2016

Lusto on tallentanut merkittävän määrän metsätalouden historiaan liittyvää pienpainatematariaalia, mm. erilaisia työvälineiden, organisaatioiden ja tapahtumien mainoksia ja esitteitä. Hankkeessa luetteloidaan ja digitoidaan kokoelman keskeisimmät osat kantapuu.fi-tietokantaan. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Lopputiedote: Pienpainatteiden metsähistoriaa – Kantapuu.fi täydentyi (pdf)

Tiedote: Lusto jatkaa metsähistoriallisten pienpainatteiden elinkaarta (pdf)

Merkitykselliset museokokoelmat – Museo-objektien ja -kokoelmien merkitysanalyysimenetelmän kehittäminen 2014

Lusto ja Metropolian Ammattikorkeakoulun konservaattoriosasto tuottivat hankkeessa suomalaisten museoiden museo-objekteille ja -kokoelmille soveltuvan merkitysanalyysimenetelmän. Sen avulla museot voivat paremmin tallentaa, hallinnoida, hoitaa ja hyödyntää kokoelmiaan, tuoda esiin niiden sisältämiä koko yhteiskuntaa koskettavia näkökulmia ja merkityksiä sekä kohdentaa resursseja ja museotyötä dynaamisemmin. Hanke kuului Museoviraston rahoittamiin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena. Merkitysanalyysimenetelmä. Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015. (pdf)

SÄMPLE – Sähköisten museopalveluiden kehittämishanke 2014

Lusto oli mukana SÄMPLEssä, laajassa museoiden ja järjestelmätoimittajien yhteistyö- ja kehityshankkeessa, joka toteutti sähköisiä palveluja kulttuurisen tiedon tarvitsijoille. Hyödynsimme avoimen datan mahdollisuuksia, kehitimme kaikille avoimia ja taustajärjestelmistä riippumattomia palveluita sekä teimme avointa museoalan kehitystyötä. Vapriikin kuva-arkiston koordinoimaan hankkeeseen osallistuivat Postimuseo, Työväenmuseo Werstas, Suomen metsämuseo Lusto sekä Gallen-Kallelan museo. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tehoa digitointiin – Luston luettelointi- ja digitointiprosessin kehittäminen 2014

Hankkeessa uudistetettiin Luston luettelointi- ja digitointiprosessia tavoitteena tehostaa digitointia olennaisesti ja parantaa digitaalisten objektien laatua. Hanke tuotti yli 7 000 digitaalista objektia Luston kokoelmista luettelointihankkeiden materiaaliksi. Luetteloitu ja digitoitu aineisto julkaistaan kantapuu.fi-, finna.fi- ja europeana.eu-liittymissä. Hankkeen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

TEHOA DIGITOINTIIN Luston luettelointi- ja digitointiprosessin kehittäminen (pdf)

Suomalainen metsäkulttuurikartalle! Luston Metsäkulttuurikartta hanke 2013–2014

Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen Suomessa olevia metsähistoriallisia kohteita ja tuottaa niistä tietoaineisto sekä Metsäkulttuurikartta verkkoon kaikille suomalaisesta metsäkulttuurista ja -historiasta kiinnostuneille. Hanke oli kaksivuotinen. Vuoden 2013 aikana ensimmäisen vaiheen kyselyssä kerätyt tiedot metsämuseokohteista sijoitettiin Metsäkulttuurikartalle, ja kartta julkaistiin verkossa osoitteessa http://metsakulttuurikartta.lusto.fi/. Seuraavana vuonna jatkettiin kohteiden keräämistä kartalle ja järjestettiin Metsäkulttuuritapaaminen Lustossa metsäkulttuuritoimijoille. Hankkeen rahoitti Metsämiesten säätiö.

Tiedote: Suomalainen metsäkulttuuri on nyt kartalla!

Metsähallituksen Kehittämisjaoston historiaa Kantapuuhun

Metsähallituksen historian tallennusprojekti toteutettiin Metsähallituksen ja Luston yhteistyönä vuosina 1999–2000 ja hankkeessa tallennettujen esineiden ja valokuvien digitointi vuosina 2006–2009. Työn tuloksena Lustossa on runsaasti Metsähallituksen historiaa kuvaavaa esineistöä, valokuvia, elokuvia, arkistoaineistoa ja muistitietoa. Niistä merkittävä osa on haettavissa Luston kantapuu.fi-palvelussa. Metsähallituksen Kehittämisjaoston valokuvakokoelma, yli 20 000 kuvaa, siirrettiin Lustoon historiahankkeiden yhteydessä, mutta sen avaaminen yleisölle siirtyi tuolloin myöhemmäksi. Metsähallitus on vuodesta 2010 lähtien rahoittanut Kehittämisjaoston kuvien luettelointia ja digitointia Kantapuuhun ja tehnyt näin merkittävän määrän metsätalouden kehittämisen historiaa saavutettavaksi.