Luston strategia

Visiomme on, että Suomen vaikuttavin museo kertoo metsästä ja ihmisestä.

Metsät ovat keskeinen osa suomalaista elämäntapaa, kulttuuria, elinkeinoja ja yhteiskuntaa. Tarjoamme elämyksiä metsän ja ihmisen vuorovaikutuksesta menneisyydestä tulevaisuuteen.

Vaikutamme metsäkulttuurisen näkökulmamme kautta metsiä ja niihin liittyviä tavoitteita koskevaan keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Luomme uutta ja syvällisempää ymmärrystä ihmisen suhteista metsään.

Olemassaolomme tarkoitus on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen suhteita metsään, koska uskomme että vahva metsäsuhde tukee hyvän elämän rakentamisessa.

Jokaisen metsäsuhde on yksilöllinen, elämänvaiheissa kehittyvä ja moniarvoinen. Se voi olla tärkeä osa identiteettiä. Metsät vaikuttavat ihmiseen ja yhteiskuntaan monin eri tavoin. Metsillä on perustavanlaatuisia ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia merkityksiä.

Lusto – Suomen Metsämuseo, strategia 2018–2022

Lue lisää:

Lusto vahvistaa suhteita metsään, Lusto – Suomen Metsämuseo, strategia 2018–2022 (pdf)

Luston organisaatiokaavio (pdf)