Tyhy-palvelut ja -paketit metsäalan ryhmille

Juurta jaksain – Luston uudet museopalvelut metsäalan työhyvinvoinnin edistäjinä -hankkeessa hahmotettiin metsien, kulttuurin ja hyvinvoinnin kenttää suunnittelemalla, kehittämällä ja toteuttamalla metsäalan työhyvinvointia edistäviä museopalveluita yhdessä sidosryhmien ja muiden intressitahojen kanssa. Luston kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikkatoiminnan yhteistyönä syntyi neljä metsäalan toimijoille suunnattua työhyvinvointipakettia, jotka ovat nyt varattavissa ja hyödynnettävissä. Hanke toteutettiin Metsämiesten säätiön rahoituksella.

Työn kartta ja kompassi

Työn kartta ja kompassi on metsäalalle suunnattu, metsämuseon erityisosaamisalueeseen perustuva hyvinvointipalvelu. Palvelun avulla muistellaan omaa uraa ja koettua työelämää ja jaetaan ohjatusti yhteisiä kokemuksia ryhmässä. Tavoitteena on oma- ja ryhmäkohtaisen ymmärryksen ja oivallusten tuottaminen omasta ammatista, työelämästä, työn muutoksista, (elämänkokemuksista) ja niiden viitekehyksestä.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)

Minä metsässä -metsäsuhdetyöpaja

Minä metsässä -metsäsuhdetyöpajassa metsäalalla työskentelevät pohtivat pieninä (tuttuina) ryhminä omaa metsäsuhdettaan niin henkilökohtaisesti, omassa työssään kuin oman alansa kautta. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi metsän merkityksistä itselle sekä laajemmin omalle alalle, suomalaiselle yhteiskunnalle ja kulttuurille. Palvelu tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden lähestyä omaa alaa ja työtä, mutta myös normaalista arkityöstä poikkeavaa tekemistä.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)

Metsän kauneus

Rannalta tältä palasen/maat’ ihanaista isien/sa näet, nuorukainen, sanaili J. L. Runeberg runossaan Heinäkuun 5. päivä. Punkaharju on maamme kauneimpia kansallismaisemia, johon tutustumme raikkaassa männyntuoksuisessa ilmassa kiireettömästi harjualueen poluilla ja teillä liikkuen.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)

Metsän peitto

Metsänpeitto on metsäalan opiskelijoille, ammattilaisille ja eläkeläisille suunnattu hyvinvointipalvelupaketti. Paketissa tutustutaan Luston näyttelyiden johdattelemana omaan kokemus- ja arvomaailmaan. Ajatuksena on löytää uudelleen ja oivaltaa omat sisäiset merkitykset ja ilonaiheet suhteessa metsään. Tarkoitus on myös tutkailla omia vaiheita alalla ja löytää niistä yhtymäkohtia laajempiin kokonaisuuksiin ja valtakunnalliseen metsähistoriaan.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)

Varaukset ja tiedustelut:
Luston asiakaspalvelu
p. 015 345 100
lustolusto.fi