Aktiviteter

Demonstrationer och temadagar

Demonstrationer och temadagar kompletterar Lustos verksamhet som skogsinformationscenter och förmedlare av skogsinformation. Under händelserna möter traditioner de modernaste nyheterna och skogsinformationen och -kunskapen förs framåt.. Skogskulturen förr och nu undersöks brett ur olika perspektiv, genom att se och prova på. Under sommaren kan du på Lusto få se motorsågsskulptörer, bandslipmaskiner, skäpptillverkare eller kanske en näverslöjdkunnig utföra sitt arbete. Du kanske stöter på fina hästdroskor och får följa med på en åktur i det vackra åslandskapet!

thumb thumb thumb thumb
Aktiviteter

Slipardagarna

De skogs- och handverktyg som blivit trubbiga efter arbete slipas under Lustos Slipardagar två gånger om året. Mot en liten ersättning slipas röjsågar,...

View more