Aktiviteter

Slipardagarna

De skogs- och handverktyg som blivit trubbiga efter arbete slipas under Lustos Slipardagar två gånger om året. Mot en liten ersättning slipas röjsågar, yxor, sekatörer, knivar, saxar, trädgårdssekatörer, mortelstötar, skaljärn, liar m.m. som behöver vässas. Däremot vässas inte borrar, skridskor, borrstift, mixerblad, cutterknivar, kvarnblad eller cirkelsågsklingor. Förutom skötsel av redskapen kan man även på Slipardagarna få tips om hur man slipar och sköter verktygen på rätt sätt hemma. 9.–10.6. och 4.–5.8.2018

Aktiviteter

Demonstrationer och temadagar

Demonstrationer och temadagar kompletterar Lustos verksamhet som skogsinformationscenter och förmedlare av skogsinformation. Under händelserna möter traditioner de modernaste nyheterna och skogsinformationen och -kunskapen...

View more