Basutställningen

Finländarnas skogar

För finländarna har skogen varit och är fortfarande, förutom en källa till försörjning och skogens skatter även en plats för rekreation och lugn. I utställningen Finländarnas skogar följer vi med vandraren, jägaren, bärplockaren och den friluftsintresserade till skogen samt får höra om skogsvård. Utställningen öppnar även stigar till folklorens skog, till skogsmyternas, -sagornas och -trons värld; en värld där man kunde försvinna på övernaturliga sätt i skogen.

thumb thumb thumb thumb

Här är några saker du kan se i utställningen Finländarnas skogar!

Minnesträd

Ett minnesträd är ett barrträd, där man har gjort inristningar eller andra markeringar. Minnesträden kan ha fungerat som gränsmarkeringar, eller att vara en påminnelse om en viktig händelse, såsom bröllop, begravningar, stora fångster, eller till exempel den första resan till en marknad eller en stad. Ett minnesträd över en död gjordes till minne av den avlidne: längs begravningsvägen tog man bort grenarna på ett barrträd eller kapade av toppen. Senare blev det sed att rista in den avlidnes initialer, födelsedatum, dödsår och ett kors. Det minnesträd som finns i Lusto kan ha funnits nära en svedja, och svedjeåren är markerade i det.

Kupoltält

Det nostalgiska kupoltältet är en bekant syn för många campare, och väcker minnen. Kupoltälten var populära i Finland under 1960-talets slut och 1970-talets början då den större delen av camparna inte bodde i stugor utan i tält. I början fanns det mycket övrigt att önska i bekvämlighetsväg för camparna. Tältet som var gjort i vattentåligt tyg var tungt och fukten ansamlades lätt på insidan av tyget. Tälten utvecklades snabbt under 1960- och 1970-talet när värmetält med dubbla dukar och lättare textilmaterial kom ut på marknaden.

Hembränningsapparaten

Hembränt har ofta framställts i skydd av skogen, och därför har det fått smeknamnet ”Ödemarksträdets tårar” eller ”Skogens böljande”. Hembränning av sprit var tillåtet förr i tiden och var vanligt i hela landet. De första begränsningarna infördes i mitten på 1700-talet. Godsägare hade rätt att bränna sprit till år 1866, när den inhemska rätten till hembränning avskaffades. Sedan dess har sprittillverkning licensierats, men då och då har olagliga hembrännare hittats och straffas.

Basutställningen

Skogsförbättrarnas århundrade

I Finland gjorde man under 1900-talet ett enormt arbete för att gynna skogstillväxten. I utställningen Skogsförbättrarnas århundrade visar men med ord, bild och...

View more
Basutställningen

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden för besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarna, flottkarlarna och de finska hästarnas guldålder....

View more
Basutställningen

Lusto för barn

Det är kul att komma till Lusto med barnen! Miniatyrmodellerna i utställningarna underhåller besökare i alla åldrar eftersom det är lätt att bekanta...

View more
Basutställningen

Maskinepoken

Utställningen maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och även om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik...

View more