Basutställningen

Skogsförbättrarnas århundrade

I Finland gjorde man under 1900-talet ett enormt arbete för att gynna skogstillväxten. I utställningen Skogsförbättrarnas århundrade visar men med ord, bild och föremål minnen från den här tiden. I utställningen visas plantskole- och fröproduktion, skogssådd och plantering, dränering samt förbättring av markkvaliteten genom hyggesbränning och gödsling. Om industrialisering av dräneringen vittnar den tunga Lokomo skogsdikesplogen från 1959 i utställningens centrum.

thumb thumb thumb thumb

Här är några saker du kan se i utställningen Skogsförbättrarnas århundrade!

Järnkula

I norra Finlands avverkningsområden använde man sig under 1950-talet av en dragzinkmetod. Vid dragzinksröjning användes två bandtraktorer som körde åt samma håll med cirka 30-40 meters avstånd ifrån varandra. Mellan traktorerna fanns en 100-150 meter lång vajer där det som tyngd fanns en järnkula. Det spillvirke som lämnats att stå kvar vid avverkning fälldes med rötterna och marken ruthackades. Det torkade området brändes av och besåddes därefter med tall.

En flaska vått vatten

”Fuktar effektivt och motsvarar flera gånger sin mängd i vanligt vatten. Ett sådant vätmedel kallat VV-3 tillverkas av skogsproducenternas egen industrianläggning Äänekoski Oy.” Ett av de effektivaste vapnen mot bränder vid hyggesbränning är ”vått vatten”. Till vattnet har satts ett vätmedel som minskar vattnets ytspänning vilket gör att vattnet effektivt kan tränga in där det ska vattnas.

Skogsdikesplog

Dräneringens effektivitet steg märkbart under mitten av 1950-talet när de stora dikesplogarna togs i bruk. Lokomo skogsdikesplog användes för skogs- och fältdikning med hjälp av Allis-Chalmers 16-bandstraktor. Skogsdikesplogen har också för Kristinestads räkning använts till att ploga ett dike för en vattenledning genom bottnen av en havsvik som var 5-6 meter som djupast.

Basutställningen

Lusto för barn

Det är kul att komma till Lusto med barnen! Miniatyrmodellerna i utställningarna underhåller besökare i alla åldrar eftersom det är lätt att bekanta...

View more
Basutställningen

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden för besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarna, flottkarlarna och de finska hästarnas guldålder....

View more
Basutställningen

Finländarnas skogar

För finländarna har skogen varit och är fortfarande, förutom en källa till försörjning och skogens skatter även en plats för rekreation och lugn....

View more
Basutställningen

Maskinepoken

Utställningen maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och även om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik...

View more