Basutställningen

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden för besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarna, flottkarlarna och de finska hästarnas guldålder. Utställningen visar upp massor av äkta föremål samt bild- och filmmaterial med anknytning till flottningen och skogshyggena och den berättar på ett bra och levande sätt om det finska skogsbruket och flottningens långa historia samt om levnadssättet, arbetet och människorna. Känner du till vad man använde ett granvidjekoppel, en spelflotte eller ett nockspel till? Och vad är egentligen en risledare och en ledare?

thumb thumb thumb thumb

Här är några saker du kan se i utställningen Skogshygge förr i tiden!

Vattenlåda

Den hästdragna vattenlådan användes för att frysa ner bivägar i första hand kring östra och norra Finlands skogshyggen. Vattnet pumpades upp från vaken med hjälp av en kolvpump i trä. Det tog cirka 5 minuter att pumpa 1,5 kubikmeter. Med den mängden kunde man vattna ungefär en kilometer, en och en halv biväg.

Miniatyrmall över flottningen

I Finland började den stora flottningen av timmer under slutet av 1800-talet under den stora utvidgningen av skogsindustrin. Flottningens guldålder räckte ända fram till 1950-talet när den arbetsintensiva bäckflottningen och så småningom även flottningen i mindre vattendrag tog slut. I modellen visas flottning på Saimen under 1930-talet.

Varpbåt

Varpbåten användes i flottningen för att flytta på träflotten. I slutet på en lång vajer fanns ett ankare som man kastade i sjön eller ibland till stranden och båten roddes längs med vajern mot timmerflotten. Båten fästes vid flottens bom och därefter började man dra in vajern med handkraft med vajervinschen varvid båten och flotten rörde sig åt det önskade hållet.

Basutställningen

Maskinepoken

Utställningen maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och även om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik...

View more
Basutställningen

Lusto för barn

Det är kul att komma till Lusto med barnen! Miniatyrmodellerna i utställningarna underhåller besökare i alla åldrar eftersom det är lätt att bekanta...

View more
Basutställningen

Finländarnas skogar

För finländarna har skogen varit och är fortfarande, förutom en källa till försörjning och skogens skatter även en plats för rekreation och lugn....

View more
Basutställningen

Skogsförbättrarnas århundrade

I Finland gjorde man under 1900-talet ett enormt arbete för att gynna skogstillväxten. I utställningen Skogsförbättrarnas århundrade visar men med ord, bild och...

View more