Basutställningen

Tystnadens rum

När du stiger in i Tystnadens rum står du vid en höstlig skogstjärn mitt i ostörd naturfrid. Svanarna startar sin höstflyttning, fiskarna plaskar, i strandskogen rör sig en älg. Tystnadens rum där du kommer den virtuella finländska naturen nära är en del av basutställningen på Lusto. Ursprungligen uppfördes Tystnadens rum i Finlands Paviljong på världsutsällningen EXPO2000 i Hannover. Tack vare Tystnadens Rum valdes Finlands paviljong tre gånger till Expons bästa.

Basutställningen

Maskinepoken

Utställningen maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och även om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik...

View more
Basutställningen

Lusto för barn

Det är kul att komma till Lusto med barnen! Miniatyrmodellerna i utställningarna underhåller besökare i alla åldrar eftersom det är lätt att bekanta...

View more
Basutställningen

Finländarnas skogar

För finländarna har skogen varit och är fortfarande, förutom en källa till försörjning och skogens skatter även en plats för rekreation och lugn....

View more
Basutställningen

Bioenergi och innovation

På utställningen Bioenergi visas energiteknik som bygger på trä från de ursprungliga uppvärmningsformerna till dagens pellets och flytande bränslen. I utställningen Innovativa produkter...

View more
Basutställningen

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden för besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarna, flottkarlarna och de finska hästarnas guldålder....

View more
Basutställningen

Skogsförbättrarnas århundrade

I Finland gjorde man under 1900-talet ett enormt arbete för att gynna skogstillväxten. I utställningen Skogsförbättrarnas århundrade visar men med ord, bild och...

View more