Finna

Finna är en webbtjänst som erbjuder tillgång till arkivet, biblioteket och muséernas material och tjänster. Via webbtjänsten kan du enkelt söka efter material om det ämne du valt, som fotografier, dokument, tidningar, forskningsrapporter, videor och ljudinspelningar. Användargränssnittet finns även på svenska och engelska. www.finna.fi

FNA_tunnus_pysty_WEB_turk copy