Konferenstjänster

Vid sidan av museets egna tilldragelser erbjuder Lusto också utmärkta ramar för andra konferenser, kurser, kulturella evenemang mm. Till disposition står utöver de egentliga konferenslokalerna även utställnings- och andra allmänna utrymmen i tillämpliga delar samt utomhusområdet. Till disposition står också enligt överenskommelse kontorslokaler och -tjänster i anslutning till Lustos egna kontorsutrymmen.

Det kan även vara en god idé att inrymma ett besök på Lustos utställningar och naturobjekt i närområdet i konferensprogrammet. De bjuder på ett intressant och uppfriskande inslag i programmet och kan komplettera det behandlade temat.

Auditorium

Lustos auditorium med 138 platser finns i centrum av byggnaden och nås direkt från entréhallen. Auditoriet stiger brant och har överklädda sittplatser. Bakom sittplatserna finns lättillgängliga skrivplan. Utöver den normala konferensutrustningen i auditoriet finns det internetkontakt, filmprojektorer och såväl fasta som mobila belysnings- och ljudåtergivningsanordningar för olika musik- och teaterföreställningar.

Hyra för auditoriet:

50 €/timme
150 €/halv dag (4 timmar)
280 €/dag

Konferenslokal jämte bastu

Till Lustos  konferenslokal kommer man via entréhallen. Kring konferensbordet finns det plats för 14 personer, vid sidobordet för 8 personer. Lokalen är utrustad med en skrivprojektor och en bläddertavla. Vid behov kan även annan mötesutrustning ställas till disposition.

I anslutning till konferensutrymmet finns det en eluppvärmd bastu med separata tvätt- och klädrum. På bastulaven ryms det 6-8 personer samtidigt. Bastun hyrs ut tillsammans med konferenslokalen.

Hyra för konferenslokalen:

30 €/timme
80 €/halv dag (4 timmar)
140 €/dag

 

 

Under den tid konferensen pågår ställer Lustos kundtjänst en konferensvärdinna/-värd till konferensens disposition. Värdinnans/värdens tjänster ingår i hyran för möteslokalen. Möten kan hållas också ytterom museets öppettider. För den här tiden debiterar vi dock separat, 60 € / timme. I möteslokalens hyra ingår 24 % moms.

Hyran för konferenslokaler förutsätter inte ett utställningsbesök och ett sådant ingår inte heller i hyran. Mötesdeltagarna kan besöka utställningarna i grupp eller enskilt för priset på en gruppbiljett; priset på biljetter och guidning följer Lustos normala priser.

Förfrågningar och bokning:

Lustos kundtjänst
+358 15 345 100
lustolusto.fi