Suomen Metsämuseosäätiö

Luston taustaorganisaationa toimii Suomen Metsämuseosäätiö, jonka perustivat vuonna 1988 nelisenkymmentä metsä- ja puutalousalan yhteisöä ja sidosryhmää. Säätiön tarkoituksena on edistää valtakunnallista metsäalan ja metsäkulttuurin museotoimintaa sekä viestiä ja vaikuttaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
1) Tallentaa metsäalaan ja metsäkulttuuriin liittyvää aineistoa, ylläpitää, hoitaa ja asettaa saataville museokokoelmia sekä tuottaa kokoelmiinsa perustuvaa tutkimusta ja palveluita.
2) Harjoittaa toimialaansa kuuluvaa asiantuntija-, koulutus-, näyttely-, tapahtumaja viestintätoimintaa sekä välittää tietoa metsistä, metsäalasta ja metsäkulttuurista.
3) Huolehtii, että Suomen Metsämuseosäätiöllä on tarkoituksenmukaiset toimitilat, ja ylläpitää niitä.
4) Toimii muutenkin säätiön tarkoitusta edistävillä tavoilla sekä voi hankkia ja omistaa säätiön toimintaa tukevan yhtiön osakkeita tai osuuksia.

Suomen Metsämuseosäätiön hallituksen jäsenten enemmistön tulee edustaa monipuolisesti metsäalan ja metsäkulttuurin sekä museoalan asiantuntemusta.

Lusto on saanut avustusta toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Suomen Metsämuseosäätiön hallitus 

Hallituksen pj., Jorma Saarimaa

Hallituksen varapj., Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, Tornator Oy

 

Varsinaiset jäsenet:

Hannu Kilkki

Taneli Kolström, johtaja, Luonnonvarakeskus

Päivi Lazarov, viestintäpäällikkö, metsätalous, Metsähallitus

Matti Leikola, professori

Juha Paajanen, maa- ja metsätalousyrittäjä, Savonlinna/Punkaharju

Liisa Saarenmaa, metsäneuvos, Maa- ja metsätalousministeriö

 

Varajäsenet:

Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK

Carina Jaatinen, näyttelypäällikkö, Tiedekeskus Heureka

Toimi Jaatinen, johtaja, kulttuuri- ja taideyksikkö, Vapriikki

Outi Karemaa, toimitusjohtaja, Metsäkustannus

Vesa Koskikallio, metsävastaava, Helsingin kaupunki

Teppo Loikkanen, asiakaspalvelupäällikkö, Metsähallitus

Katja Matveinen, erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö

Jari Sirviö, Sopimusasiantuntija, Teollisuusliitto

Tuukka Suomalainen, hankintaesimies, Metsäenergia Meter Oy