Lusto – Finlands Skogsmuseum

Lusto är ett riksomfattande museum och vetenskapscentrum för skogskultur – en internationell mötesplats för människans och skogens svunna tider och framtid.

Utställningarna, evenemangen, arbetsdemonstrationerna och temadagarna berättar mångsidigt och belysande om skogens betydelse i finländarnas liv. På Lusto trivs besökare i alla åldrar. Välkommen!

Öppettider:

  • 29.6.–30.9.2020 mo–sö kl. 10–17
  • 1.10.–31.12.2020 ti–sö kl. 10–17

Biljettförsäljningen upphör 60 minuter före museet stängs.

Biljetter:

  • Vuxna 11 €
  • Pensionärer 8 €
  • Studerande 8 €
  • Barn (4–15 år) 5 €
  • Familjebiljett 27 €

 

Öppettider, biljetter och priser

Utställningar och evenemang

Aktiviteter

Min relation till skogen -insamling

Insamling om finländarnas skogsrelation 15.1–15.10.2020.

View more
Aktiviteter

Julträdets dag

Under första advent anordnar Lusto Julträdets dag som är en varmhjärtad aktivitet med programpunkter. Det populära Jultorget ställs upp bland Lustos utställningar och...

View more
Basutställningen

Lusto för barn

Det är kul att komma till Lusto med barnen! Miniatyrmodellerna i utställningarna underhåller besökare i alla åldrar eftersom det är lätt att bekanta...

View more
Basutställningen

Bioenergi och innovation

På utställningen Bioenergi visas energiteknik som bygger på trä från de ursprungliga uppvärmningsformerna till dagens pellets och flytande bränslen. I utställningen Innovativa produkter...

View more
Basutställningen

Finländarnas skogar

För finländarna har skogen varit och är fortfarande, förutom en källa till försörjning och skogens skatter även en plats för rekreation och lugn....

View more
Basutställningen

Skogsförbättrarnas århundrade

I Finland gjorde man under 1900-talet ett enormt arbete för att gynna skogstillväxten. I utställningen Skogsförbättrarnas århundrade visar men med ord, bild och...

View more
Basutställningen

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden för besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarna, flottkarlarna och de finska hästarnas guldålder....

View more
Basutställningen

Maskinepoken

Utställningen maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och även om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik...

View more

Restaurang Nila

View more