Basutställningen

Bioenergi och innovation

På utställningen Bioenergi visas energiteknik som bygger på trä från de ursprungliga uppvärmningsformerna till dagens pellets och flytande bränslen. I utställningen Innovativa produkter framhävs skogssektorns viktiga innovationer från det förflutna fram till idag. Utställningen undersöker bioenergins och träbaserade innovationers betydelse för dagens samhälle och riktar även blicken starkt mot framtiden: hurdana möjligheter erbjuder trä fram framtidens produktframställning?

Här är några saker du kan se i utställningen Bioenergi och innovation!

Bra tillsammans! = kompositplaster

Kompositer som kombinerar naturfibrers och plasters bästa egenskaper uppvisas bland annat i form av Genelecs M030-högtalarlåda designad av Harri Koskinen. Den är tillverkad genom formsprutning av cellulosabaserad UPM ForMi-komposit. Materialet som består av ungefär hälften trämaterial lämnar bara ett litet koldioxidavtryck och dess akustiska egenskaper är utmärkta: skalet är tillräckligt styvt och ekar inte samtidigt som konstruktionen är väldigt lätt.

Även Onbones Woodcast® produkter i kompositgips tillverkas av träflis och nedbrytbar plast. Woodcast® giftfria, ekologiska och användarvänliga kompositgips kan användas för all slags gipsning och för behandling av belastningsskador. Produkten som finns som skiva eller band värms upp och formas som stöd för frakturen eller mjukdelarna. Det hållbara kompositgipset är röntgentransparent och går efter användning att slänga som energi- eller bioavfall.

Framtiden i flaskan = Biokemikalier

UPM Biofibrils

Biokemikalier är kemikalier som framställs ur biomassa – från t ex tall (Pinus sylvestris), gran (Picea abies) eller björk (Betula sp.) – som kan ersätta oljebaserade kemikalier vid tillverkning av plast, bränslen, läkemedel och färg.

Biofibrils™ är en funktionell kemikalieprodukt som framställs av UPM. Dess unika egenskaper används bl.a. i lim, harts och beläggningar och med hjälp av dessa får många produkter nya och bättre egenskaper. UPM:s produkttillverkning av biokemikalier är i ett förkommersiellt stadium.

Kompakt bioenergi = Pellets

Pellets som tillverkas av torv eller trä är ett förnybart, inhemskt och klimatvänligt biobränsle som effekivt ersätter användningen av fossila bränslen. Träpellets är lätthanterliga, luktfria och av jämn kvalitet och de passar som bränsle för såväl privata hem som större kraftverk. Av en kubikmeter pellets får man 30 procent mer energi än av en kubikmeter ved eller flis. Uppvärmning med pellets släpper ut lika mycket koldioxid i atmosfären som om motsvarande mängd trä hade förmultnat i skogen.

Basutställningen

Skogsförbättrarnas århundrade

I Finland gjorde man under 1900-talet ett enormt arbete för att gynna skogstillväxten. I utställningen Skogsförbättrarnas århundrade visar men med ord, bild och...

View more
Basutställningen

Maskinepoken

Utställningen maskinepoken berättar om industrialiseringen av virkesskörden och även om skogsbrukets och -industrins utveckling ända från de tidiga försöken till dagens modernaste virkesskördsteknik...

View more
Basutställningen

Lusto för barn

Det är kul att komma till Lusto med barnen! Miniatyrmodellerna i utställningarna underhåller besökare i alla åldrar eftersom det är lätt att bekanta...

View more
Basutställningen

Finländarnas skogar

För finländarna har skogen varit och är fortfarande, förutom en källa till försörjning och skogens skatter även en plats för rekreation och lugn....

View more
Basutställningen

Skogshygge förr i tiden

Utställningen Skogshygge förr i tiden för besökaren till de äldre skogsarbetsplatserna och flottningsrutternas tider – till ramsågarna, flottkarlarna och de finska hästarnas guldålder....

View more