Fråga muséet

Söker du efter information om skogshistoria eller skogskultur? Fråga muséet! Fråga muséet är en webbinformationstjänst för åtta finska muséer, där de svarar på frågor som hör till deras specialområden. Stig in för att fråga och bekanta dig med de svar som getts! www.kysymuseolta.fi/lusto/

Kysy_museolta_300x150