Skogskulturkarta

Besök skogsmuseer och platser för skogskultur! metsakulttuurikartta.lusto.fi

Finland är skogarnas land och har således även en mångsidig skogskultur och skogshistoria. Alla skogshistoriska platser i Finland har samlats på Skogskulturkartan för att användas och upptäckas av såväl yrkesfolk inom skogsbranschen, personer med intresse för skogshistoria som turister.

Skogskulturkartan har sammanställts av Finlands Skogsmuseum Lusto inom ramen för projektet ’Suomalainen metsäkulttuuri kartalle!’ – Finländsk skogskultur på kartan! Projektet har genomförts med stöd av stiftelsen Metsämiesten säätiö.

Du kan även hjälpa till att komplettera kartan. Sänd oss kommentarer och förslag på skogskulturplatser per e-post till adressen lusto@lusto.fi