Universalmaskin PIKA 50 till salu

Lusto – Finlands Skogsmuseum är ett nationellt specialmuseum för skogskultur som har till uppgift att bland annat spara, vårda, bevara och tillgängliggöra material som berättar om finsk skogshistoria och -kultur. Museet har två PIKA 50-maskiner, varav den ena måste säljas för att göra plats åt den ordinarie museisamlingen. Vinsten från försäljningen används för att bevara den finska skogskulturen och -historien.

Universalmaskinen PIKA 50 spelade en viktig roll i mekaniseringen av det finska skogsbruket och var en av de första processormaskinerna i Norden. PIKA 50 konstruerades av Sakari Pinomäki och lanserades 1968. Den lunnar, kvistar och kapar virket och lägger det i högar. Processorns grundmaskin är en Valmet 880 S och processorenheten är hydrauldriven.

Lusto – Finlands Skogsmuseum är ett nationellt specialmuseum för skogskultur som har till uppgift att bland annat spara, vårda, bevara och tillgängliggöra material som berättar om finsk skogshistoria och -kultur. Museet har två PIKA 50-maskiner, varav den ena måste säljas för att göra plats åt den ordinarie museisamlingen. Vinsten från försäljningen används för att bevara den finska skogskulturen och -historien.

Maskinen som är till salu ingår inte i Lustos samlingar, utan har använts som uppvisningsmaskin de senaste 20 åren. Museet behåller den andra PIKA 50-maskinen, som har ett utmärkt museivärde och väldokumenterad historik. Denna maskin är i ursprungligt skick.

Bakgrundinformation om PIKA 50

Den exakta historien bakom maskinen som är till salu är endast känd från tiden efter den kompletta restaurering som gjordes 2003. Maskinen är i gott yttre skick tack vare renoveringen, men de ursprungliga spåren av maskinens användning har till stor del försvunnit. De historiska uppgifterna om maskinen från tiden före 2003 är få och bygger på minnen. Maskinen har använts på företaget Tehdaspuu och på skogsskolorna i Sippola och Jämsänkoski.

Vid den grundliga renoveringen 2003 gjordes bland annat följande ändringar på maskinen:

  • Flera slitagedelar byttes ut, t.ex. däcken och hydraulslangarna.
  • Maskinens lyftbom svetsades loss så att den kunde transporteras och sattes tillbaka igen efter transporten.
  • Ny ytbehandling: maskinen sandblästrades, varvid de ursprungliga märkningarna försvann. Därefter skyddades och målades den.
  • Maskinen saknar lunningsvinsch.

Maskinen har små bucklor överallt och färgytan är sliten lite här och var. Förarhyttens insida är till stor del i ursprungligt skick. PIKA 50 är troligen fortfarande i brukbart skick eller kan återställas till det. Det huvudsakliga värdet beror på om den är brukbar eller inte. Maskinen är också ett unikt exempel på brytningstiden inom mekaniseringen av skogsbruket, då det så vitt Lusto vet inte finns några motsvarande PIKA 50 i gott skick kvar i Finland.

ANBUD

PIKA 50 säljs mot anbud i det skick och med den utrustning som den har vid tidpunkten för försäljningen. Anbudet ska innehålla information om maskinens eventuella användningssyfte och anbudspriset ska anges exklusive moms (moms 0 %), då fonden Suomen Metsämuseosäätiö inte är momspliktig.

Anbudet ska vara skriftligt och ska skickas senast den 31 oktober 2019 kl. 16 till Finlands Skogsmuseum Lusto på adressen Lusto – Finlands Skogsmuseum, Pekka Äänismaa, Lustontie 1, 58450 Punkaharju eller via e-post till pekka.aanismaa@lusto.fi. Lusto förbehåller sig rätten att fritt godkänna eller avslå inlämnade anbud.

För mer information om maskinen, kontakta amanuens Tuomas Juva, tel. 044 729 2330, tuomas.juva@lusto.fi.

Restaurang Nila

View more